• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 05 czerwca 2020
ZAWIADOMIENIE – VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 12 czerwca 2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 13 czerwca 2019 r. godz. 15:30 VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
5. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                                                                                                                      Rady Gminy
                                                                                                                                                                                                                       /-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry